BAM ผนึก บาเนีย-ดีไซน์ คอนเน็กซ์ ขยายเครือข่ายธุรกิจอสังหาฯ ครบวงจร

HoonSmart.com>>บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จับมือ ‘ดีไซน์ คอนเน็กซ์’ แพลตฟอร์มที่รวบรวมผู้ออกแบบทั้งสถาปนิก อินทีเรียร์ดีไซด์ ภูมิสถาปนิก และผู้รับเหมาไว้มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 2,500 ราย และ ‘บาเนีย’ บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนา Big Data ด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย ขยายเครือข่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรายได้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)  เปิดเผยว่า  ในปี 2565  บริษัทฯมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และสร้างรายได้ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับ ดีไซน์ คอนเน็กซ์ (Design Connext ) และบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จะใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

ทั้งนี้ BAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีทรัพย์สินรอการขายประเภทต่าง ๆ อาทิ บ้านเดี่ยว คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า อยู่ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 22,000 รายการ มูลค่ากว่า 67,000 ล้านบาท  ส่วนดีไซน์ คอนเน็กซ์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมผู้ออกแบบทั้งสถาปนิก อินทีเรียร์ดีไซด์ ภูมิสถาปนิก และผู้รับเหมาไว้มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 2,500 ราย จะนำเสนอบริการด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายนอก รวมถึงงานสถาปัตยกรรมภายใน พร้อมกับจัดทำรายละเอียดการใช้วัสดุและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้า BAM

ขณะที่ บาเนีย บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนา Big Data ด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย จะให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ทรัพย์สินรอการขายของ BAM โดยใช้ Platform ของ Baania เพื่อการจัดกลุ่ม การประเมินราคาทรัพย์ การวิเคราะห์แนวโน้มของราคา ความน่าสนใจ สภาพแวดล้อม รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ BAM นำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาด การขาย รวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการซื้อพอร์ตจากสถาบันการเงิน

นางสาวอัญชนา วัลลิภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย)  กล่าวว่า ความร่วมมือกับ BAM ในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายจะเป็นการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data ) ปัญญาประดิษฐ์ ( AI) และ ระบบประมาณราคาอัตโนมัติ (Bestimate) ที่สมบูรณ์เป็นครั้งแรก ในกระบวนการทำงานตั้งแต่การคัดเลือกทรัพย์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การตั้งราคาเสนอขายที่เหมาะสมจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบประมาณราคาอัตโนมัติ และใช้ Intelligence Platform ในการนำเสนอทรัพย์ให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่สนใจซื้อทรัพย์สินรอการขายจาก BAM และเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดเวลา และต้นทุน ในการดำเนินการ พร้อมเสริมศักยภาพทีมงานให้ดียิ่งขึ้น

นางธฤษวรรณ บัวมาศ Design Connext Business Team Lead กล่าวว่า Design Connext เป็น Matchmaking Platform แพลตฟอร์มในการจับคู่เจ้าของบ้านกับผู้ออกแบบที่เหมาะสม ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและผลงานของ สถาปนิก อินทีเรียร์ดีไซด์ ภูมิสถาปนิก และผู้รับเหมาไว้ เพื่อช่วยให้คนที่ต้องการอยากมีบ้าน ได้เจอผู้ออกแบบที่เหมาะสม ทั้งสไตล์ งบประมาณ รวมถึงความต้องการส่วนตัวต่างๆ โดยที่ Design Connext จะทำหน้าที่เป็นเป็นตัวกลาง และคอยดูแลในภาพรวม ให้การทำงานระหว่างผู้ออกแบบและเจ้าของบ้านให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น

“เราผนึกกำลังกับ BAM เพื่อสร้างความร่วมมือในการออกแบบและปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย เพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสในการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายของ BAM รวมถึงเพิ่มโอกาสในการให้บริการของผู้ออกแบบบนแพลตฟอร์มที่อยู่ในเครือข่ายของ Design Connext ซึ่งถือว่าความร่วมมือกับ BAM ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทั้งสองฝ่าย”

สำหรับความร่วมมือของ BAM กับ Design Connext ในครั้งนี้ เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าและโอกาสในการขายทรัพย์สินรอการขาย   ทาง BAM จะนำแบบการปรับปรุงบ้านที่ Design Connext ออกแบบ พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายนำเสนอให้กับลูกค้าบนแพลตฟอร์มของ BAM ซึ่งจะเป็นทางเลือกและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเมื่อมาซื้อทรัพย์สินรอการขายของ BAM เชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังดังกล่าวจะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้ทั้งสองฝ่าย รวมถึงช่วยตอกย้ำการรับรู้ในแบรนด์ Design Connext