กองทรัสต์ KTBSTMR โตต่อเนื่อง Q2/65 จ่อปันผล มั่นใจศก.ฟื้นหนุนธุรกิจเดินหน้าต่อ

HoonSmart.com>> กองทรัสต์ KTBSTMR เปิดผลงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 65 กำไรจากการลงทุนรวม 63 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากการเข้าลงทุนโครงการ INTERLINK DATA CENTER และอัตราค่าเช่าในทุกโครงการเพิ่มขึ้น อีกทั้งโควิด-19 คลี่คลายหนุนการใช้จ่ายในธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ เตรียมจ่ายผลตอบแทนอัตรา 0.1779 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ดีเดย์ 8 ก.ย.65

พลสิทธิ ภูมิวสนะ

นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ (KTBST REIT) ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ (KTBSTMR) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ KTBSTMR รอบไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565) มีรายได้รวมอยู่ที่ 95.33 ล้านบาท และมีกำไรจากการลงทุน จำนวน 63.53 ล้านบาท (สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินการ 91 วัน)

ดังนั้น KTBSTMR ได้พิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน สำหรับรอบผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ในอัตรา 0.1779 บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 8 กันยายน 2565

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ทำให้กองทรัสต์ KTBSTMR มีผลการดำเนินงานที่เติบโต มาจากการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ INTERLINK DATA CENTER และการปรับขึ้นของอัตราค่าเช่าจากทรัพย์สินโดยรวมของกองทรัสต์ ส่งผลให้กองทรัสต์มีรายได้ค่าเช่าเพิ่มสูงมากขึ้นถึงร้อยละ 21 จากไตรมาสก่อนหน้า โดยอัตราการเช่าเฉลี่ยในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 รวมทุกโครงการอยู่ที่ 94.53% ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า และมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยปรับสูงขึ้นกว่าไตรมาสก่อนหน้าประมาณร้อยละ 2

นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงและมาตราการปลดล็อกความเข้มงวดของภาครัฐ ส่งผลบวกให้การจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น เห็นได้ชัดเจนจากปริมาณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในโครงการ Summer Hill ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ของกองทรัสต์ ในส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่จอดรถ และ รายได้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

นายพลสิทธิ กล่าวเพิ่มเติมว่า KTBST REIT สามารถบริหารจัดการกองทรัสต์ KTBSTMR ให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งตลอดช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 และไวรัสฝีดาษวานร ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ เราสามารถรักษาอัตราการเช่าไว้ใด้ในระดับสูง และยังคงมุ่งขยายฐานผู้เช่าคุณภาพรายใหม่เข้ามาในโครงการ

สำหรับการดำเนินงานในปี 2565 มั่นใจว่ากองทรัสต์ KTBSTMR จะยังคงมีโอกาสเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากการบริหารงานเชิงรุก ประกอบกับอานิสงส์ของสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่ง รวมถึงอีคอมเมิร์ซ ค้าปลีก สำนักงานและศูนย์รับฝากข้อมูล ให้เติบโตอย่างโดดเด่น ซึ่งส่งผลให้ KTBSTMR เติบโตต่อเนื่องจากความต้องการเช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศจะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยภาคธุรกิจภายในประเทศจะฟื้นตัวจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของกองทรัสต์ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจกองทรัสต์ KTBSTMR เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สำหรับผู้ที่สนใจกองทรัสต์ KTBSTMR สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากบริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผ่าน KTBST Group Contact Center 02-351-1800 กด 3