บลจ.โซลาริส ล้างภาพเปลี่ยนชื่อใหม่ “อินโนเทค”

บล.ซีมิโก้ เปลี่ยนชื่อ “บลจ.โซลาริส” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใหม่ เป็น บลจ.อินโนเทค มีผล 25 ก.ย.เป็นต้นไป

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ (ZMICO) แจ้งว่า บริษัทได้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย จากเดิม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาลิส จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.2561 เป็นต้นไป