กองทุน BTSGIF ประเมินผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS เริ่มทยอยเพิ่มขึ้นหลังโควิดคลี่คลาย

HoonSmart.com>> กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) คาดจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS จะเริ่มทยอยเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบัน หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ย้ำการโดยสารรถไฟฟ้า BTS เป็นทางเลือกในการเดินทางของคนเมือง

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายลง และรัฐบาลเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น รวมถึงสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการกลับมาเปิดเรียนตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ทำให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (กองทุน BTSGIF) มีจำนวนผู้โดยสารที่ทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยมา

พร้อมคาดการณ์ว่า นับจากนี้ จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS จะค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นจนกลับสู่ภาวะปกติ เนื่องจากการโดยสารรถไฟฟ้า BTS นับเป็นทางเลือกในการเดินทางของคนเมือง ซึ่งคาดว่าน่าจะช่วยทำให้กองทุน BTSGIF สามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยได้ทุกไตรมาสเช่นเดิม และอาจจะได้ในอัตราเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บางไตรมาสจะไม่ได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ก็ตาม

อย่างไรก็ดี หากมองไปข้างหน้าในระยะยาวที่จำนวนผู้โดยสารจะค่อยๆ ฟื้นตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการโดยสารรถไฟฟ้า BTS ที่เป็นเส้นทางที่อยู่ใจกลางเมือง นับเป็นทางเลือกในการเดินทางของคนเมือง กองทุน BTSGIF จึงเหมาะแก่การลงทุนในระยะปานกลาง – ยาว เพื่อรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดย ณ ระดับราคาปัจจุบัน กองทุน BTSGIF ยังให้ผลตอบแทนในอัตราที่น่าสนใจ

สำหรับกองทุน BTSGIF มีรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572) ซึ่งสัญญาสัมปทานมีอายุจำกัด เช่นเดียวกับสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยเมื่อระยะเวลาจัดหาประโยชน์ลดลง มูลค่าทรัพย์สินและมูลค่ากองทุนก็จะลดลง อนึ่ง กองทุนจะคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยในรูปการคืนเงินทุน (ลดทุน)