KIAT จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.01 บาท/หุ้น ขึ้น XD 22 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>>”เกียรติธนา ขนส่ง”(KIAT) จ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 22 ส.ค.65 และวันที่จ่ายปันผล 2 ก.ย.65

บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง (KIAT) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2565 มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.01 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 23 ส.ค. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 22 ส.ค. 2565 กำหนดวันที่จ่ายปันผล 2 ก.ย. 2565