BOL จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.13 บาท/หุ้น ขึ้น XD 18 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>>”บิซิเนส ออนไลน์”(BOL) จ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 18 ส.ค.65 และวันที่จ่ายปันผล 2 ก.ย.65

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ (BOL) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.13 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 19 ส.ค. 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 18 ส.ค. 2565 และวันที่จ่ายปันผล 2 ก.ย. 2565

ทั้งนี้ จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) 0.10 บาท/หุ้น และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.03 บาท/หุ้น

หุ้น BOL ปิดเช้าที่ 10.30 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย 1.95 ล้านบาท