RCL จ่ายปันผลระหว่างกาล 1.75 บ./หุ้น ขึ้น XD 18 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>>” อาร์ ซี แอล” (RCL) จ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 1.75 บาทต่อหุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 18 ส.ค.65 และจ่ายปันผล 2 ก.ย.65

บริษัท อาร์ ซี แอล (RCL) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2565 มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับงวดงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 1.75 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 19 ส.ค. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 18 ส.ค. 2565 วันที่จ่ายปันผล 2 ก.ย. 2565

หุ้น RCL ปิดเช้าที่ 39.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือ +1.28% มูลค่าซื้อขาย 82.62 ล้านบาท