สศอ.เผยดัชนี MPI เดือนส.ค.61 โต 0.7% หนุน 8 เดือนเพิ่ม 3.6%

สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจำเดือน ส.ค.2561 อยู่ที่ 113.04 ขยายตัว 0.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 หนุน 8 เดือนแรกขยายตัว 3.6%

นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจำเดือน ส.ค.2561 อยู่ที่ 113.04 ขยายตัว 0.7% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 ส่งผลให้ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561 MPI ขยายตัว 3.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 8 เดือนปี 2560 ขยายตัวเพียง 1.50%

สำหรับอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจำเดือนสิงหาคม ได้แก่ น้ำตาลทราย ขยายตัว 91.12% จากผลผลิตอ้อยในปีนี้มีมาก ทำให้มีการแปรสภาพน้ำตาลทรายดิบเป็นน้ำตาลทรายขาวและขาวบริสุทธิ์มีมากกว่าปีก่อน

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัว 12.39% ตามความต้องการของตลาด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โลก ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มสินค้าโดยเฉพาะจากกลุ่มสินค้าหลัก

เครื่องปรับอากาศ ขยายตัว 32.33% จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีสูงเพื่อขยายฐานลูกค้าในประเทศและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำไปติดตั้งตามอาคารต่างๆ ในการรองรับกีฬาโอลิมปิกรวมถึงการขยายตลาดใหม่ที่อินเดีย

น้ำมันปิโตรเลียม ขยายตัว 7.43% ตามทิศทางเศรษฐกิจที่เติบโตต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งเดินทางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสินค้าน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 น้ำมันดีเซล รวมถึงการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นจากน้ำมันเครื่องบิน

เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางยา ขยายตัว 24.04% เนื่องจากมีการเพิ่มกำลังการผลิตตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับการขยายตลาดในประเทศและตลาดส่งออก

ส่วนแนวโน้มอุตสาหกรรมสำคัญในไตรมาส 4 ปี 2561 เช่น อุตสาหกรรมอาหาร คาดว่าขยายตัว 7.4% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลผลิตสินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักของไทยอย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และ CLMV รวมทั้งการขยายตลาดใหม่เพิ่มขึ้น อาทิ อาเซียน แอฟริกา และตะวันออกกลาง

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง คาดว่าการผลิตยางรถยนต์ขยายตัว 1.15% สำหรับถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ จะขยายตัว 3.80% ตามแนวโน้มความต้องการใช้ที่สูงขึ้น

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า คาดว่าขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าจะขยายตัว 1.5% ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 และการบริโภคในประเทศมีปริมาณ 4.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่คาดการณ์ว่าจะผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของภาครัฐในช่วงปลายปี