ก.ล.ต.สั่ง Zipmex แจงกรณียื่นพักชำระหนี้ต่อศาลสิงคโปร์

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ชี้แจงกรณียื่นพักชำระหนี้ (Moratorium relief) ต่อศาลสิงคโปร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เปิดเผยว่า ตามที่มีปรากฏบนเว็บไซต์ของ ซิปเม็กซ์ กรุ๊ป (www.zipmex.com) ว่า มีการยื่น Moratorium relief ต่อศาลสิงคโปร์ สำหรับกิจการในกลุ่มของ Zipmex รวมทั้ง Zipmex ในประเทศไทย นั้น ก.ล.ต.ได้มีหนังสือให้ Zipmex ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 


พร้อมทั้งติดต่อกับลูกค้าซึ่งเข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้ ก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้สามารถ
ใช้สิทธิในการเข้าฟังกระบวนการตามศาลสิงคโปร์ (case conference) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565