IVL ร่วมทุน Loop Innovations ยักษ์สหรัฐ

“อินโดรามา” ขยายอาณาจักรในสหรัฐอเมริกา ร่วมทุน Loop Innovations สหรัฐอเมริกา ตั้งบริษัทถือหุ้นฝ่ายละ 50% ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอสเตอร์เรซิ่นแบบยั่งยืน ตอบสนองความต้องการทั่วโลกเพิ่มขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ได้

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เปิดเผยว่า บริษัทย่อยทางอ้อม คือ Indorama Ventures Holdings LP ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Loop Innovations, LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ประเภทจำกัดความรับผิดในประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายละ 50% โดยใช้ชื่อว่าบริษัท Indorama Loop Technologies, LLC. (ILT)

ทั้งนี้ ILT จะทำการผลิตและจัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกโพลีเอสเตอร์เรซิ่นแบบยั่งยืน (sustainable polyester resin) เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม และบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค โดยที่ ILT ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวในโลก (world-wide exclusive license) ในการใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Loop สำหรับการผลิต PET เรซิ่น และเส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบยั่งยืน 100 % โดยมีแผนที่จะเริ่มการผลิตในช่วงไตรมาสที่ 1/2563

สำหรับความร่วมมือกับนักพัฒนาเทคโนโลยีดังเช่นบริษัท Loop Innovations, LLC และการได้ใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจหมุนเวียนของโพลีเอสเตอร์ (PET) ที่มีมาอย่างยาวนาน ทำให้ IVL ยังคงเป็นผู้นำด้านโซลูชั่นส์ที่ยั่งยืนในระดับโลกอีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทในการลงทุนในเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลก รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการใช้ PET ที่เป็นพลาสติกอเนกประสงค์ สามารถแข่งขัน และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการเป็นบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนที่มีการปล่อยคาร์บอนฟุตพรินท์ (carbon footprint) ตลอดอายุการใช้งานในระดับที่ต่ำกว่าบรรจุภัณฑ์แบบอื่นๆ