กองทัพบก-CP-CPF มอบบ้านให้ชาวคลองเตยล็อตสุดท้าย ถวายเป็นพระราชกุศล ร.10

HoonSmart.com>>กองทัพบก-ซีพี-ซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบบ้านพักที่สร้างแล้วเสร็จ จำนวน 7 หลังสุดท้าย รวมทั้งสิ้น 87 หลัง จาก 2 ระยะ แก่ชาวชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6 ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดี

พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 และนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) หรือ  ร่วมส่งมอบบ้านพักที่สร้างแล้วเสร็จ ในระยะที่ 2 จำนวน 7 หลังสุดท้าย แก่ชาวชุมชนคลองเตย ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ภายใต้ “โครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่กลุ่มเปราะบาง ซึ่งดำเนินการโดยกองทัพบก สนับสนุนโดยซีพีเอฟ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น รวมถึงชุดปลูกผักสวนครัวจากเจียไต๋ และยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากเครือซีพี ตามโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” เพื่อให้คนไทยเข้าถึงยาสมุนไพรไทย


พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า การมอบบ้านครั้งนี้ เป็นโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน อย่าง เครือซีพีและซีพีเอฟ สะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง ช่วยสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงที่พักอาศัยที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ช่วยพัฒนาสังคมไทยให้มั่นคง

บรรยากาศการมอบบ้านในวันนี้ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือซีพี-ซีพีเอฟ และคณะผู้บริหาร เดินเยี่ยมชมบ้านและแสดงความยินดีกับเจ้าของบ้านหลังใหม่ พร้อมทั้งขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ เครือฯ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ชุมชนคลองเตย  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ดี  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ที่ประเทศชาติ ประชาชน และบริษัทเป็นลำดับสุดท้าย

นางลำดวน ไทยเย็น อายุ 61 ปี เจ้าของบ้านหลังที่ 11 กล่าวว่า บ้านหลังเดิมอยู่กัน 8 คน แออัดและทรุดโทรม สังกะสีผุ กันฝนไม่ได้เลย อยู่กันอย่างยากลำบาก วันนี้ได้รับบ้านหลังใหม่ พวกเราและลูกหลานได้อยู่อย่างสบาย ลำพังไม่สามารถสร้างบ้านดีๆ แบบนี้ ทุกคนมีความสุขมาก และอุ่นใจที่มีบ้านสวยงามให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกัน

นางบังอร เพชรวารี อายุ 57 ปี เจ้าของบ้านหลังที่ 12 กล่าวด้วยความตื้นตันใจว่า ขอบคุณน้องๆ ทหารที่มาช่วยสร้างบ้านให้กับพวกเรา และขอบคุณซีพี-ซีพีเอฟที่มาร่วมสนับสนุนการสร้างบ้านครั้งให้ดิฉันและเพื่อนๆได้มีบ้านหลังใหม่แทนหลังเดิมที่เก่าผุพัง  ดีใจมากจริงๆ ที่บ้านหลังนี้จะเป็นที่พึ่งพิงให้แก่ลูกหลานต่อไป

สำหรับบ้านทุกหลังของโครงการฯ ออกแบบจากทีมสถาปนิก Vin Varavarn Architects Ltd. นำโดยคุณวิน ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ ซึ่งเข้ามาร่วมกับเครือซีพี ในระยะที่ 2 ดีไซน์บ้านแบบกึ่ง Custom-made คือมีรูปแบบ Prototype อาคารเบื้องต้น แล้วปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมสำหรับแต่ละครอบครัวโดยเฉพาะ เรียบง่ายโมเดิร์น  มีพื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่า

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ร่วมมือกับกองทัพบก สนับสนุนการสร้างบ้านให้กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 จำนวนทั้งสิ้น 87 หลัง รวมมูลค่า 13,998,000 บาท แบ่งเป็น ระยะที่ 1 จำนวน 40 หลัง คิดเป็นมูลค่า 5,200,000 บาท และระยะที่ 2 มูลค่า 8,798,000 บาท จำนวน 47 หลัง โดยส่งมอบ 7 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2563 จำนวน 30 หลัง ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 10 หลัง ครั้งที่ 3 เมษายน 2564 จำนวน 9 หลัง ครั้งที่ 4 ธันวาคม 2564 จำนวน 15 หลัง ครั้งที่ 5 เมษายน 2565 จำนวน 10 หลัง ครั้งที่ 6 มิถุนายน 2565 จำนวน 6 หลัง และครั้งที่ 7 กรกฎาคม 2565 จำนวน 7 หลัง รวมทั้งสิ้น 87 หลัง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่สมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป