PLANET เปิดบ้านต้อนรับ “สำนักการจราจรและขนส่ง”

 PLANET เปิดบ้านต้อนรับ “สำนักการจราจรและขนส่ง” เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยี  Data Center


บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย  (PLANET)  ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Data Center และการนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาเมืองสู่ SafeCity อาทิ การนำข้อมูลและภาพมาวิเคราะห์ (Data/Video Analytics) และเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อเร็ว ๆ นี้