SCGP กำไร Q2/65 ที่ 1,855.93 ลบ. หดลง 18% เหตุต้นทุนสูงขึ้น

HoonSmart.com>>”เอสซีจี แพคเกจจิ้ง”เปิดผลงานตามคาด ไตรมาส 2/65 กำไร 1,855.93 ล้านบาท ลดลง 18% จากปีก่อน  ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ  ต้นทุนด้านพลังงาน ค่าระวางเรือ รวมถึงราคาวัตถุดิบที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่รายได้จากการขาย 37,982 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27%  ปัจจัยหลักจากการเติบโตของสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร  ปรับเพิ่มเป้ารายได้ปี 65 เป็น 1.5 แสนล้านบาท จากแผนปรับขึ้นราคาขาย-ดีมานด์ฟื้น

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) เปิดเผยผลดำเนินงานงวดไตรมาส 2/65 มีกำไรสุทธิ 1,855.93 ล้านบาท กำไรหุ้นละ 0.43 บาท ลดลง 407 ล้านบาทหรือประมาณ 17.98 % เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/64 ที่มีกำไรสุทธิ 2,263.26 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.53 บาท  รวม 6 เดือนแรกของปีนี้มีกำไรสุทธิ 3,513.89 ล้านบาท กำไรหุ้นละ 0.82 บาท ลดลงจำนวน 884 ล้านบาทหรือประมาณ 20% จากกำไรสุทธิ 4,397.99ล้านบาทหรือ 1.02 บาทต่อหุ้น โดยปรับเพิ่มเป้ารายได้ปี 2565 เป็น 1.5 แสนล้านบาท จากเดิมคาดไว้ที่ 1.4 แสนล้านบาท ตามแผนปรับขึ้นราคาขายและดีมานด์ฟื้น นอกจากนี้คาดว่าดีลลงทุนในลักษณะการสร้างการเติบโตร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (M&P) จำนวน 2 ดีล น่าจะสามารถปิดดีลได้ภายในสิ้นปีนี้ บริษัทตั้งงบลงทุนไว้ราว 4,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในไตรมาส 2/65 บริษัทมีต้นทุนขายอยู่ที่ 31,302 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% และรวมครึ่งปีแรก มีต้นทุนขายอยู่ที่ 61,648 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ และต้นทุนด้านพลังงาน ค่าระวางเรือ รวมถึงราคาวัตถุดิบที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม SCGP ยังคงสามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการบริหารจัดการเชิงรุกด้านต้นทุนในภาวะที่ต้องเผชิญกับความผันผวนที่อยู่ในระดับสูง โดยการจัดหาวัตถุดิบจากหลายแหล่ง ตั้งแต่ศูนย์จัดการวัสดุรีไซเคิล ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวน 82 แห่ง ในประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย การจัดเก็บโดยตรงจากแหล่งวัตถุดิบหลักและคู่ค้าท้องถิ่น รวมถึงการนำเข้าที่หลากหลาย ทั้งจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และโอเชียเนีย การขยายธุรกิจผ่านการทำ M&P ล่าสุด ส่งผลให้ SCGP เข้าสู่ตลาดธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ การผลิตสินค้าทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ ตลอดจนธุรกิจโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

ขณะเดียวกัน SCGP มีรายได้จากการขาย 37,982 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (Integrated Packaging Business) ในกลุ่มสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม และการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการขยายกำลังการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ในประเทศฟิลิปปินส์ (UPPC 3) การปรับราคาสินค้าให้สะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการเติบโตของธุรกิจเยื่อและกระดาษ (Fibrous Business) จากการเพิ่มขึ้นของทั้งราคาเยื่อกระดาษ และความต้องการบรรจุภัณฑ์อาหารและกระดาษ

 

ในส่วนของ EBITDA เท่ากับ 5,478 ล้านบาท ลดลง  2%  โดยมี EBITDA margin ที่14% เทียบกับจำนวน  1,856 ล้านบาท ลดลง 18% และมีอัตรากำไรสุทธิที่  5% ซึ่งผลการดำเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนโดยรวมที่เพิ่มขึ้น และค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้นจากการรวมผลการดำเนินงานของกิจการที่ควบรวม (M&P) มาระหว่างปี และโครงการขยายกำลังการผลิต (Organic Expansion) ที่แล้วเสร็จ และหากเปรียบเทียบกับช่วงไตรมาสที่ผ่านมา รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 4% ในขณะที่ EBITDA เพิ่มขึ้น 12% และกำไรสำหรับงวดเพิ่มขึ้น 12% สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจเยื่อและกระดาษในทุกสินค้า

แนวโน้มในครึ่งปีหลังของปี 2565 SCGP ยังคงตั้งเป้าที่จะพัฒนาหาช่องทางในการขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคใหม่ ๆ ที่มีการเติบโตสูงอยู่เสมอ และรวมถึงจะลงทุนเพื่อขยายธุรกิจตามแผนการเติบโตระยะยาวอย่างต่อเนื่องทั้งจากการขยายกำลังการผลิต (Organic Growth) และการเร่งขยายธุรกิจจากการควบรวมกิจการ (M&P) รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยงบประมาณการลงทุนกว่า 20,000 ล้านบาทในปี 2565 การขยายธุรกิจดังกล่าวจะทำให้ SCGP ได้ประโยชน์จาก synergy เพิ่มในหลาย ๆ ด้าน เช่น มีการขายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าหลัก (Cross-selling) การถ่ายโอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆ

SCGP มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการดำเนินงานตามแผนงานเพื่อที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2593

อ่านข่าว

SCGP จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.25 บาท/หุ้น ขึ้น XD 8 ส.ค.นี้