“อาร์สแควร์” เซ็น MOU ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์

TQR ส่ง บ.อาร์สแควร์ เซ็น MOU ร่วมกับ บ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์

อัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด บริษัทร่วมทุนของบริษัท ที คิว อาร์ ( TQR )  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กับ นภัสนันท์ พรรณนิภา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เพื่อให้บริการ เรียนรู้-อบรม ในระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานผ่านใบหน้า “Face Detection and Face Recognition” เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรม งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2565