บลจ.กรุงศรี คว้ารางวัลกองทุน RMF ตราสารหนี้ยอดเยี่ยม

ศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี รับมอบรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมจาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ จากกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF) ในงาน Money & Banking Awards 2022 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กองทุน KFCASHRMF เน้นลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น ระดับความเสี่ยง 1 :เสี่ยงต่ำ ข้อมูลกองทุน https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFCASHRMF