กสจ.แต่งตั้งบลจ.กสิกรไทย บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เป็นผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเนื่องอีกวาระสัญญา โดยได้รับเกียรติจากประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ซ้าย) ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กสจ. และวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย (ขวา) ร่วมลงนามในสัญญา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บลจ.กสิกรไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เมื่อเร็วๆ นี้