“ลูกประเดช” ขาย NUSA รวม 180 ล้านหุ้น

“กำธร-น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์” ลูก “ประเดช” นักลงทุนรายใหญ่ ขายหุ้น NUSA ออกรวม 180 ล้านหุ้น หรือกว่า 2.36% ยังถือในมือ 8.3%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย กำธร กิตติอิสรานนท์ จำหน่ายหุ้นของบริษัท ณุศาศิริ (NUSA) เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2561 จำนวน 150 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 267.55 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 3.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านน.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์ รายงานจำหน่ายหุ้น NUSA เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2561 จำนวน 30 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 367.05 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.80% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้นายกำธรและน.ส.นันทิดา เป็นลูกของนายประเดช กิตติอิสรานนท์ นักลงทุนรายใหญ่

ทั้งนี้ โครงสร้างผู้ถือหุ้น NUSA ณ วันปิดสมุดทะเบียน 30 มี.ค.2561 นาย กำธร กิตติอิสรานนท์ ถือหุ้นอันดับหนึ่งจำนวน 416.83 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.46% ส่วนน.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์ ถือหุ้นอันดับสาม จำนวน 397.05 ล้านหุ้น หรือ 5.20%

สำหรับราคาหุ้น NUSA ปิดตลาดวันที่ 18 ก.ย.2561 อยู่ที่ 0.34 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท หรือ 6.25% มูลค่าการซื้อขายหนาแน่น 62.76 ล้านบาท จากปกติหุ้นซื้อขายไม่กี่ล้านบาท และวันที่ 21 ก.ย.ปิดที่ 0.33 บาท ลดลง 0.01 บาท หรือ -2.94% มูลค่าการซื้อขาย 4.01 ล้านบาท