ตลท.สั่งปลด SP หุ้น HYDRO เริ่มเทรด 12 ก.ค. ไม่กำหนดซิลลิ่ง-ฟลอร์

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ ปลด SP หุ้น HYDRO รอบเช้าวันที่ 12 ก.ค.65 เป็นต้นไป หลังบริษัทดำเนินการลดทุนเสร็จสิ้นแล้ว โดยจะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ในวันแรกที่มีการซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์ ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์บริษัท ไฮโดรเท็ค (HYDRO) สำหรับการซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการลดทุนตามกระบวนการลดทุนเสร็จสิ้นแล้ว

อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหุ้นสามัญ HYDRO ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ไม่มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ HYDRO ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling & Floor ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหุ้นสามัญของ HYDRO แล้ว) และเมื่อได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ HYDRO แล้ว ในวันทำการถัดไป Ceiling & Floor ของหุ้นสามัญของบริษัทจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ