“บลจ.บัวหลวง” ติดตามความคืบหน้ากรณี JAS ขาย JASIF-TTTBB

HoonSmart.com>> “บลจ.บัวหลวง” ในฐานะผู้บริหารกองทุน JASIF เผยรับทราบแผน JAS ขายหน่วยลงทุน JASIF สัดส่วน 19% พร้อม TTTBB 99.87% อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าใกล้ชิด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) แจ้งว่าตามที่บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) และบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส (ADVANC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2565 รับทราบแผนการขายหน่วยลงทุนของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จำนวน 1,520 ล้านหน่วย คิดเป็น 19.00% ของหน่วยลงทุนทั้งหมดใน JASIF ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอรค์ จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ADVANC

นอกจากนี้รับทราบ JAS และ ADVANC ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ถึงแผนการขายหุ้นสามัญของ JAS ในบริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) จำนวน 7,529,234,885 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 99.87% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดให้แก่ AWN

บลจ.บัวหลวงอย่รูะหว่างการติดตามความคืบหน้าของแผนดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีความคืบหน้า จะแจ้งให้ผู้ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์รับทราบต่อไป

ด้านราคา JASIF ปิดตลาดที่ 9.10 บาท ลดลง 0.40 บาท หรือ -4.21% มูลค่าการซื้อขาย 2,204.53 ล้านบาท

JAS ขายทิ้งธุรกิจบรอดแบนด์ เล็งธุรกิจใหม่ ปันผลผู้ถือหุ้น

ADVANC ปิดดีลซื้อ TTTBB-JASIF มูลค่ารวม 3.2 หมื่นลบ.