‘บิทคับ’รับ แก้ไข KUB ยันไม่กระทบซื้อขายเหรียญ

HoonSmart.com>>’บิทคับ’ออกแถลงการณ์ ยอมรับคำสั่งบอร์ดก.ล.ต.แก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB ยันบริษัทให้อำนาจคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล ใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล นำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯของบริษัท การให้คะแนนเหรียญ KUB  เป็นไปอย่างสุจริตและเป็นไปตามหลักเกณฑ์

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ ออกแถลงการณ์ระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศข่าวและมีหนังสือคำสั่งให้บริษัทแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทในฐานะผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรับทราบประเด็นดังกล่าวแล้ว โดยบริษัทอยู่ระหว่างการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

บริษัทชี้แจงอีกว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต.ขอให้บริษัทพิจารณาแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ให้อำนาจคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทในการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อนำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท

นอกจากนี้การให้คะแนนเหรียญ KUB ของคณะกรรมการคัดเลือกเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติแล้ว

“การที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ขอให้บริษัทพิจารณาแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB นั้น ยังไม่กระทบต่อการให้บริการซื้อขายเหรียญ KUB ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทแต่อย่างใด”บิทคับ ออนไลน์ ระบุ

ก.ล.ต.ฟันแก๊งปั่นตลาด”บิทคับ-สตางค์” ปรับ 24 ลบ./คดี แฉส่งออเดอร์เทียม

ด่วน!บอร์ดก.ล.ต.สั่ง”บิทคับฯ” แก้เหรียญ KUB ให้ถูกกฎหมาย-หลักเกณฑ์