“ชาญอิสสระ” เตรียมลุยธุรกิจใหม่ จับมือม.แม่โจ้ปลูกกัญชงคุณภาพสูง

HoonSmart.com>> “ชาญอิสสระ” (CI) บันทึกข้อตกลง “ม.แม่โจ้” เดินหน้าวิจัยกัญชงคุณภาพสูง สกัดเป็น Hemp Oil ใช้ทำยาทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและอื่นๆ ต่อยอดธุรกิจโรงแรม, Wellness, ลงทุนรูปแบบใหม่

นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ (CI) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) โครงการปลูกกัญชงในระบบโรงเรือน EVAPULATIVE COOLING SYSTEM และใช้วิธีปลูกแบบ GAP (Good Agricultural Practice) กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ร่วมลงนามการร่วมกันครั้งนี้ แนวทางเพื่อรองรับการศึกษาวิจัยด้านการปลูกพืชกัญชง ให้ครบกระบวนการด้วยปริมาณและคุณภาพสูง สามารถนำไปสกัดเป็น Hemp Oil เพื่อประโยชน์ในการทำยาทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ เดินหน้าศึกษาการทำธุรกิจกัญชา-กัญชงเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อนำมาต่อยอดในธุรกิจขององค์กร ทั้ง โรงแรม,Wellness หรือการลงทุนในรูปแบบใหม่