“สุทธิชัย หยุ่น” ขาย NATION เกลี้ยง “อรอร อัครเศรณี” ซื้อ 400 ล้านหุ้น ถือ 19.91%

HoonSmart.com>> “สุทธิชัย แซ่หยุ่น” เทขายหุ้น NATION เกลี้ยงพอร์ต 5.233% ด้าน “ปราบดา หยุ่น” ร่วมขาย 4.602% ให้ “อรอร อัครเศรณี” รวมกว่า 400 ล้านหุ้น สัดส่วน 9.8358% หนุนถือหุ้นในมือ 19.9144%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย สุทธิชัย แซ่หยุ่น จำหน่ายหุ้นของ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) หรือ NATION เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ทั้งหมดจำนวน 212,878,542 หุ้น หรือ คิดเป็น 5.233% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทำให้ไม่เหลือถือหุ้นอีก

อรอร อัครเศรณี

ขณะเดียวกันนางสาว อรอร อัครเศรณี รายงานการได้มาหุ้น NATION เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 จำนวน 400,118,342 หุ้น หรือ คิดเป็น 9.8358% โดยเป็นการซื้อหุ้นโดยตรงจากนายสุทธิชัย แซ่หยุ่น โดยราคาที่ได้มาสูงสุด 0.28 บาท/หุ้น และซื้อจากนายปราบดา หยุ่น ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 810,113,342 หุ้น หรือคิดเป็น 19.9144% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น NATION วันที่ทำรายการ 22 มิ.ย.2565 เปิดที่ 0.25 บาท เป็นราคาต่ำสุดของวันและขึ้นไปสูงสุด 0.29 บาท ปิดที่ 0.28 บาท เพิ่มขึ้น 0.03 บาท หรือ +12.00% มูลค่าการซื้อขาย 121.03 ล้านบาท

ราคาปิดตลาดล่าสุด 27 มิ.ย.2565 อยู่ที่ 0.29 บาท ลดลง 0.01 บาท หรือ -3.33% มูลค่าการซื้อขาย 2.01 ล้านบาท