ยอดติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 2,236 ราย ตาย 16 ราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยยอดติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 2,236 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,892 ราย เสียชีวิต 16 ราย ยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 3,637 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เปิดเผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565 รวม 2,236 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,235 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ด้านผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,288,342 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ยอดหายป่วยกลับบ้าน 1,892 ราย หายป่วยสะสม 2,289,922 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 22,786 รายและเสียชีวิต 16 ราย เสียชีวิตสะสม 8,877 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 602 ราย

ทั้งนี้ เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

ส่วนยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 3,637 ราย