TTCL คว้างานก่อสร้างโรงงานเคมีภัณฑ์มูลค่า 4.5 พันลบ.

HoonSmart.com>> “ทีทีซีแอล” คว้างานก่อสร้างโรงงานเคมีภัณฑ์ โครงการของ “ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์” มูลค่าประมาณ 4,500 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 30 เดือน

บริษัท ทีทีซีแอล (TTCL) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่ในประเทศ ก่อสร้างโรงงานเคมีภัณฑ์ โครงการ : RCA-5 (ACTH-R) Project และ RCA-5 (ACTH-M) Project ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ของบริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด มูลค่าโครงการประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยขอบเขตของงานเป็นการออกแบบวิศวกรรม,จัดซื้อเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์, ก่อสร้างและทดสอบการ เดินเครื่อง ระยะเวลาโครงการประมาณ 30 เดือน