“บล.บัวหลวง” สนับสนุนกิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางใจ

พิเชษฐ สิทธิอำนวย (แถวนั่ง ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง ได้นำตัวแทนพนักงานทีมอาสา เข้าร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางใจให้กับผู้มีประเด็นทางสุขภาพจิต โดยมี ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก (แถวนั่ง ที่ 2 จากขวา) นักดนตรีบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา เป็นวิทยากร และนางศิริพร เชี่ยววัฒนากุล (แถวนั่ง ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บ.ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมให้การต้อนรับ ณ Living Recovery Center จ.นนทบุรี