ETE คว้างานกฟภ. 3 โครงการมูลค่า 1,046 ลบ.

HoonSmart.com>> “บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง” รับงาน กฟภ. 3 โครงการใหม่ มูลค่า 1,046.50 ล้านบาท โครงการจ้างบริการด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนและโครงการจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน,แพร่,สุโขทัย,พิจิตร

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง (ETE) แจ้งว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้รับงานโครงการใหม่จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 1,046.50 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นงานด้านธุรกิจบริการบริหารจัดการ ในโครงการจ้างบริการด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 2 โครงการ มูลค่า : 837.90 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ : 18 เดือน (วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ธุรกิจบริการงานวศิวกรรม โครงการจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟน.2 (จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่า : 208.60 ล้านบาท ซึ่งลงนามสัญญาวันที่ 6 มิ.ย.2565 ระยะเวลาโครงการ 300 วัน