AA&P ทีมที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ ชู “นวัตกรรมการเงิน” เน้นความต่าง

HoonSmart.com>>AA&P แอดไวเซอรี่ทีมการเงินรุ่นใหม่ ชู “นวัตกรรมการเงิน” เน้นความต่าง ตั้งเป้า 3 ปี สร้างมูลค่าตลาด CB มากกว่า 30,000 ล้านบาท 

พรพุทธ ริจิรวนิช

บรรดาแวดวงแอดไวเซอรี่ (Advisory) ที่เรียกกันคุ้นหูว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ เรียกย่อ ๆ ก็ FA ซึ่งบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหุ้นทุกรายเคยผ่านการใช้บริการ FA มาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษานำบริษัทเข้าตลาดหุ้น ที่ปรึกษาซื้อกิจการ-ควบรวมกิจการ ตลอดจนหาแหล่งเงินทุนใหม่ ๆ ให้ บจ.

บทบาทของ FA จึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าทีมผู้บริหารของกิจการ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาการเงินต้องมีใบอนุญาต และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย

หากจะเอ่ยถึง บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (AA&P) แม้จะใหม่แค่เพียงชื่อ แต่เดิมคือ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ ที่เปลี่ยนผู้บริหารมาเป็น “พรพุทธ ริจิรวนิช

ก่อนมาเป็น AA&P

พรพุทธ ริจิรวนิช” หรือ “คิด” กรรมการผู้จัดการ AA&P ในวัย 30 ปีต้น ๆ เล่าให้ เรา www.HoonSmart.com ฟังว่า เข้ารับช่วงต่อจากบริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส ฯ เมื่อ 2 ปีก่อน และเปลี่ยนชื่อเป็น AA&P ในปัจจุบัน

ก่อนจะมาบริหารบริษัทที่ปรึกษาการเงินแห่งนี้ “พรพุทธ” จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยทำงานบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลกก่อนเข้าสู่วงการตลาดทุน ได้เรียนรู้การลงทุนจากบิดา ด้วยความมุ่งมั่นกับการลงทุน อยู่กับข่าวตลาดทุน รักการอ่านงบการเงิน จึงตัดสินใจเปลี่ยนสายงานและไปศึกษาต่อด้านการเงินที่อังกฤษ กระทั่งกลับมาเริ่มงานที่บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งเพื่อหาประสบการณ์ทำงานในด้านวาณิชธนกิจ (IB)

แม้ว่าการเริ่มต้นในแวดวงตลาดทุนของ “พรพุทธ” จะอยู่ในวัยเบญจเพส แต่โอกาสที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้ทำให้ “พรพุทธ” เรียนรู้วิธีการทางการเงินและโอกาสในตลาดทุน ได้พบเจอกับผู้คนมากมาย ซึ่งในช่วงเวลากับงานที่ทำ “พรพุทธ” ไหว้พระ ขอพรให้เจอแต่คนดี ๆ นำพาชีวิตให้รุ่งเรือง

ดังนั้น เมื่อ “พรพุทธ” เข้ามาบริหาร AA&P ด้วยปณิธานมุ่งมั่นของเขาและทีมงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ พวกเขามองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาตลาดทุนไทยโดยการให้ความรู้นักลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือระดมทุน ให้กับ บจ. เพื่อใช้สร้างการเติบโตของกิจการ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต

Vision & Mission

เป้าหมายและความตั้งใจที่ “พรพุทธ” ต้องการคือ เป็นกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร และร่วมพัฒนาตลาดทุนไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยผ่านการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

Mission หรือพันธกิจ คือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของประเทศ ให้ความรู้-ความเข้าใจกับนักลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุน หาผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ ๆ มาให้ บจ. ระดมทุน นำเงินไปสร้างการเติบโตให้กิจการ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต

จุดแข็ง AA&P

สำหรับทีมนักการเงินรุ่นใหม่ของ AA&P เป็นความต่างที่จะสร้างความโดดเด่นด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทย สร้างจุดแข็งจากการคิดนวัตกรรมทางการเงิน สร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ เช่น กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพ (CB) ควบใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ที่ออกให้ บจ. ไปแล้ว 2 ราย และกำลังจะมีตามออกมาอีกหลายตัว

“พรพุทธ” เล่าว่า ปกติการลงทุนหุ้นกู้ในบริษัทจดทะเบียนมีขอบเขตจำกัด ส่วนมากเสนอขายให้กับนักลงทุนรายใหญ่ โอกาสที่นักลงทุนรายย่อยจะเข้าถึงหุ้นกู้จึงมีน้อย

ดังนั้น CB จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอุดช่องว่างดังกล่าว เพียงแต่นักลงทุนถือหุ้น บจ. ที่ออก CB นั้น ๆ ก็ได้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และบางกรณีที่ บจ. นั้น ออกวอร์แรนต์แถมให้ด้วย นักลงทุนจะได้รับสิทธิซื้อทั้ง CB และ วอร์แรนต์ ถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีประเภทหนึ่ง

เป้าหมายออก CB 3 ปี 3 หมื่นล.

“พรพุทธ” กล่าวว่า AA&P เป็นผู้นำสร้างนวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินเพื่อระดมทุนให้กับ บจ. ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง เป็นมากกว่าแค่ “ที่ปรึกษาการเงิน” จัดทำแผนกลยุทธ์ในตลาดทุน วางเป้าหมายสร้างมูลค่าตลาด CB ให้ได้มากกว่า 30,000 ล้านบาท เป็นทางเลือกการระดมทุนให้กับ บจ. และสร้างโอกาสเข้าถึงการลงทุนหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนไทย ให้คนไทยหันมาลงทุนในแบบที่ผลตอบแทนมากขึ้น เกิดเม็ดเงินกระจายสู่ฐานราก เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล

ชูแพลตฟอร์มช่วยเข้าถึงการลงทุนให้สะดวกยิ่งขึ้น

ขณะที่นาย “ธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล” ผู้จัดการใหญ่สายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุน กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นเป็นที่ปรึกษาการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ให้กับ บจ. และนักลงทุน นำแพลตฟอร์มเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนในการจองซื้อ CB และการรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็ว ผ่านโซเชียลมีเดีย และสื่อออนไลน์

สำหรับผลประกอบการของ AA&P ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ รายได้-กำไรเติบโตต่อเนื่อง และมีแผนปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมทั้งตั้งบริษัทร่วมลงทุนกับผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดธุรกิจของ AA&P อีกด้วย เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินหน้าใหม่ ที่น่าจับตามอง