IP ผนึก “อินโนบิก” รุกธุรกิจสุขภาพครบวงจร

HoonSmart.com>>IP ผนึก “อินโนบิก (เอเซีย)” เปิด 7 กลยุทธ์ รุกธุรกิจสุขภาพครบวงจร ปักธง 5 ปี รายได้แตะ 5 พันล้านบาท

นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา  (IP)  เปิดเผยว่า บริษัท ฯ ได้ผนึกความร่วมมือกับบริษัท อินโนบิก (เอเซีย)   ผ่านการลงทุนในบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในธุรกิจสุขภาพครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ภายใต้ 7 โครงการความร่วมมือ (Partnership Projects)

ประกอบด้วย การร่วมลงทุนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ยาตาจากยุโรป เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของโรงงานอินเตอร์ ฟาร์มา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สามารถผลิตยาตาที่มีมาตรฐานสากล พร้อมส่งออกไปจำหน่ายได้ทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดยุโรป และอเมริกา

การใช้โรงงานอินเตอร์ฟาร์มา เพื่อเป็นทางเลือกการวิจัยและพัฒนา และการผลิตเวชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทเวชภัณฑ์ระดับโลก, การใช้ โรงงาน อินเตอร์ฟาร์มา และโรงงานโมเดิร์น ฟาร์มา เป็นฐานการผลิตเวชภัณฑ์ และอาหารเสริมสุขภาพของบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด, การร่วมมือในการขยายเครือข่าย LAB PHARMACY รวมไปถึงการร่วมกันพัฒนาและขยายตลาดเครื่องดื่มสมุนไพร

การขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไปต่างประเทศผ่านเครือข่ายของ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด และบมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา ตลอดจนการร่วมกันขยายช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคผ่านรูปแบบ Digital Platform ทั้ง Telepharmacy และ Telmedicine ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นพันธมิตรที่เสริมธุรกิจกัน เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศ และภาพรวมการเติบโตของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปักธงรายได้รวมเติบโตแตะ 5,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (2565-2570)

“อินโนบิกจะร่วมมือกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งผลิตภัณฑ์นวัตกรรม หรือไบโอเมดิคัลโปรดักต์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ยาสามัญทั่วไป, โภชนเภสัชและอาหารเสริม รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งการมีพันธมิตรธุรกิจอย่างอินโนบิก น่าจะช่วยให้รายได้เติบโตมากกว่าและเร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้” ดร.ฤณวรรธน์ กล่าว

นายบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. (PTT) และ ประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย)   กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการต่อยอดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร ตั้งแต่เวชกัณฑ์ที่ใช้กับนวัตกรรมทางยา โภชนเภสัชและอาหารเสริม ยาสมุนไพรของไทย อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเชิงพานิชย์ได้สำเร็จ พร้อมขยายตลาดให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นการเพิ่มมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะช่วยผลักดันภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย

“อินโนบิก มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตผ่านการขับเคลื่อนธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงหวังว่า การร่วมเข้าลงทุนในอินเตอร์ ฟาร์มา ครั้งนี้ จะวิจัย พัฒนา พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภคได้ตามเจตนารมย์ที่ตั้งไว้ โดย อินเตอร์ ฟาร์มา ถือเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ ที่อินโนบิกได้เข้าไปร่วมลงทุน” นายบุรณิน กล่าว