กองทรัสต์ HREIT เดินหน้าเพิ่มทุน 1,345 ลบ. เปลี่ยนชื่อใหม่ “WHAIR”

HoonSmart.com>> “กองทรัสต์ HREIT” ประกาศเปลี่ยนชื่อ พร้อมโลโก้ใหม่เป็น “กองทรัสต์ WHAIR” ดีเดย์ 8 มิ.ย.65 สะท้อนโครงสร้างการลงทุนในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ด้าน MD “จารุชา สติมานนท์” ประกาศแผนลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 มูลค่าไม่เกิน 1,345.89 ล้านบาท เข้าลงทุนสิทธิการเช่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงาน คลังสินค้า 14 หลัง 7 โครงการ เสริมแกร่งพอร์ต

นางสาวจารุชา สติมานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ HREIT ได้มีมติให้กองทรัสต์ HREIT เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust) และมีชื่อย่อ “WHAIR” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.เป็นต้นไป เพื่อสะท้อนถึงการลงทุนบนโครงสร้างต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

จารุชา สติมานนท์

สำหรับปี 2565 ทางกองทรัสต์ WHAIR ได้วางกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น จากการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดยการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงาน คลังสินค้า จำนวน 14 หลัง ใน 7 โครงการ จาก 3 บริษัท ประกอบด้วย

(1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) จำนวน 1 หลัง และโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2) จำนวน 3 หลัง

(2) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จำกัด ซึ่งลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE), จำนวน 1 หลัง โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) จำนวน 1 หลัง โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ (KABIN) จำนวน 1 หลัง และโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP 1) จำนวน 2 หลัง และ ในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4) จำนวน 2 หลัง

(3) บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด โดยจะมีการลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) จำนวน 3 หลัง

กรรมการผู้จัดการ กองทรัสต์ WHAIR กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในครั้งที่ 4 นี้เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าใน Ready Built Factory (อาคารโรงงานสำเร็จรูป) และ Ready Built Warehouse (คลังสินค้าสำเร็จรูป) ระยะเวลา 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี โดยอยู่ภายใต้การบริหารของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยการลงทุนเพิ่มเติมในครั้งที่ 4 เป็นการลงทุนในพื้นที่เช่าอาคารทั้งหมด ประมาณ 48,186 ตารางเมตร มูลค่ารวมไม่เกิน 1,345.89 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทรัสต์ WHAIR เตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมที่ 4 ในวันที่ 28 มิ.ย.นี้ และภายหลังผู้ถือหน่วยไฟเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางกองทรัสต์ WHAIR จะดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ต่อไป และคาดว่าการลงทุนจะแล้วเสร็จภายในช่วงปลายปี 2565