“ปตท.-บางจาก” ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 50 สต. ยกเว้น E85 ขึ้น 30 สต.

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 50 สต. ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 30 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่  8 มิ.ย.65

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station ลิตรละ 51.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 44.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 44.28 บาท
E20 ลิตรละ 43.44 บาท
E85 ลิตรละ 37.14 บาท
ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 45.36 บาท
ดีเซล ลิตรละ 33.94 บาท
ดีเซล B7 ลิตรละ 33.94 บาท
B20 ลิตรละ 33.94 บาท