TMW จ่ายเงินปันผล 0.90 บาท/หุ้น ขึ้น XD 3 ส.ค.

HoonSmart.com>>บอร์ด”ไทยมิตซูวำ”(TMW) มีมติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 0.90 บาท/หุ้น ขึ้น XD 3 ส.ค.65 กำหนดจ่าย 22 ส.ค.65

บริษัท ไทยมิตซูวำ(TMW) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2565 มีมติจ่ายปันผลสำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 4 ส.ค. 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 3 ส.ค. 2565 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 ส.ค. 2565