เมืองไทยประกันชีวิต สนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง YEC ประจำปี 2565

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต  ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการและกิจกรรมอบรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ทั่วประเทศ ประจำปี 2565 จำนวน 500,000 บาท แก่หอการค้าไทย โดยมีปริม จิตจรุงพร ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย, ชนเขต บุญญขันธ์ รองประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย และอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตลอดปี 2565 โดยหอการค้าไทยได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะเข้ามารับช่วงต่อการดำเนินธุรกิจของครอบครัว  ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม