บางจากฯ ร่วมก.พาณิชย์รับซื้อมังคุด-สับปะรดจากเกษตรกรมาสมนาคุณลูกค้า

HoonSmart.com>> “บางจาก” ร่วม “กระทรวงพาณิชย์” รับซื้อมังคุด-สับปะรดจากเกษตรกรมาสมนาคุณลูกค้าลูกค้าเติมน้ำมันตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ถึง 6 มิ.ย.65

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) หรือบางจากฯ ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในภาคตะวันออกและเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในภาคเหนือ เพื่อรองรับผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาดในปริมาณมากพร้อมกัน โดยรับซื้อมังคุดและสับปะรดนำมาสมนาคุณให้กับลูกค้าสมาชิกบางจากที่เติมน้ำมันตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ร่วมรายการ

• สมาชิกบางจากที่เติมน้ำมันตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป รับฟรีมังคุด 1 กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึง 4 มิถุนายน 2565 ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ

• สมาชิกบางจากที่เติมน้ำมันตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป รับฟรีสับปะรดปัตตาเวีย 1 ลูก (น้ำหนักประมาณ 1 – 2 กิโลกรัม) ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ถึง 6 มิถุนายน 2565 ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ

ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อปั๊มบางจากที่ร่วมรายการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchakmarketplace.com การนำผลผลิตทางการเกษตรมาสมนาคุณผู้ใช้น้ำมัน นอกจากจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดค่าครองชีพให้ผู้บริโภคได้ทางหนึ่งด้วย

ที่ผานมา บางจากฯ ได้ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อมีผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก บางจากฯ จะเข้าช่วยรับซื้อและนำมาสมนาคุณลูกค้า ผู้ใช้น้ำมัน อาทิเช่น มะนาว สับปะรด ลำไย ไข่ไก่ หอม กระเทียม เป็นต้น ทั้งนี้ด้วยแนวคิด Greenovative Destination ของสถานีบริการน้ำมันบางจาก ไม่เพียงมีเป้าหมายให้ผู้บริโภคได้รับนวัตกรรมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตอบสนองความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้สถานีบริการน้ำมันบางจากเป็นจุดหมายของการแบ่งปันและสร้างสรรค์สังคมไทยที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนไปพร้อมกันด้วย