กัลฟ์ฯ ทุ่มอีก 10 ล้านดอลลาร์ ซื้อกองทุน Binance Labs

HoonSmart.com>>”กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์”ยกระดับลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ซื้อกองทุน Binance Labs  Investment  10 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 340 ล้านบาท ที่เน้นลงทุนในโครงการที่มี Use Cases ของคริปโตเคอร์เรนซี และโครงการที่ผลักดันการเข้าสู่ Web3 รวมถึง DeFi NFTs Metaverse และ Gaming 

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์(GULF ) เปิดเผยว่า บริษัทย่อยคือ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited (Gulf HK) เข้าลงทุนใน Binance Labs Investment Fund ซึ่งเป็นกองทุน Venture Capital ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดย Binance Labs เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยเน้นลงทุนในโครงการที่มี Use Cases ของ Cryptocurrencies และโครงการที่ผลักดันการเข้าสู่ Web3 รวมถึง DeFi NFTs Metaverse และ Gaming โดย Gulf HK ได้เข้าลงทุนรวมเป็นเงิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 340 ล้านบาท จากเงินระดมทุนของกองทุนฯ ทั้งหมด 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ Binance Labs เป็นธุรกิจ Venture Capitalของ Binance ที่เน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการเติบโตของระบบนิเวศบล็อกเชน ดังนั้น การลงทุนในกองทุนของ Binance Labs จึงเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพที่ผ่านการคัดสรรโดยผู้จัดการกองทุนชั้นนำระดับสากลในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของ Binance ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่รวดเร็วด้วย

ก่อนหน้านี้ Gulf HK เข้าลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิใหม่ (Series Seed Preferred Stock) ที่ออกโดย BAM Trading Services Inc. ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ Binance.US โดย Gulf HK ได้เข้าลงทุนรวม 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเงินระดมทุนทั้งหมดจ านวน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 0.4% ของมูลค่ารวมของ Binance.US ก่อนเพิ่มทุน (Pre-money valuation) ทั้งสิ้นเป็นจำนวน 4,500 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ให้บริษัทย่อยคือ กัลฟ์ อินโนวา ร่วมทุน 51% กับบริษัท Binance Capital Management สัดส่วน 49% จัดตั้งบริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ เพื่อพัฒนาและดำเนินธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และใบอนุญาตอื่น ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป