เมย์แบงก์กิมเอ็ง เคาะเป้า SCM 8-8.8 บาท ลุยเช่าซื้อต่อยอดฐานลูกค้า

HoonSmart.com>> บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง เคาะเป้า SCM 8-8.8 บาท ธุรกิจเดิมเติบโต พร้อมขยายสู่ธุรกิจใหม่เช่าซื้อ  Q2/65 กำไรมีแนวโน้มเติบโตจกกกกรเปิดเมืองเพิ่มยอดขาย ผลิตภัณฑ์การเกษตรได้อานิสงส์จากราคาปุ๋ยสูง

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย ) ให้ราคาเป้าหมายหุ้น ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์  ( SCM )  8-8.80 บาท

ประเด็นการลงทุน : กำไรมีแนวโน้มเติบโตจากการเปิดเมือง ทำให้มีโอกาสเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์การเกษตรได้อานิสงส์ราคาปุ๋ยสูง บริษัทออกสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น และมีรายได้เพิ่มเติมจากการรับจ้างผลิตสินค้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูง อีกทั้ง SCM กำลังเข้าสู่ธุรกิจเช่าซื้อ ซึ่งต่อยอดจากฐานสมาชิก 1.6 แสนราย อาจเป็นอัพไซด์ต่อผลดำเนินงานระยะยาว

ภายใต้สมมติฐานกำไรปีนี้เพิ่มขึ้น 10-20% (EPS 0.40-0.44) และประเมินมูลค่าหุ้นด้วย PE 20 เท่า ซึ่งดีสเคาน์จาก Amway Malaysia ที่เป็นผู้นำตลาด MLM ในมาเลเซีย มี PE 23 เท่า ดังนั้นราคาเป้าหมายของ SCM  จะอยู่ที่ 8.0 -8.8 บาท

ยอดขายฟื้นตัวหลังเปิดเมืองและผลิตภัณฑ์การเกษตรเติบโตสูง

การลดความกังวลของโควิด ทำให้มีการพบปะและจัดสัมมนาเพิ่มขึ้น สร้างโอกาสการขายสินค้าและเพิ่มสมาชิก  อีกทั้งตั้งแต่ปี 64 SCM ได้ใช้ Big Data วางแผนการขาย ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกคาเป้าหมายมากขึ้น ส่งผลยอดขายเติบโต 22%  เป็น 1.2 พันล้านบาท

การออกผลิตภัณฑ์ธาตูรองเสริมสำหรับพืช ช่วยให้ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์การเกษตรเพิ่มขึ้น 148% เป็น 279 ล้านบาท คิดเป็น 23% ของยอดขาย (จาก
12% ในปี 63) และมีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่องในปีนี้ เนื่องจากช่วยทดแทนปุ๋ยราคาสูงขึ้นจากภาวะสงคราม  และเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งหลักใน
ธุรกิจ MLM ซึ่งไม่มีสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์การเกษตร (ยกเว้น Amway)

แนวโน้มรายได้และอัตรากำไรเพิ่มขึ้น
SCM ตั้งเป้ารายได้เติบโตปีละไม่ต่ำกว่า 20% โดยเริ่มรับจ้างผลิตสินค้า (OEM)
ตั้งแต่ 2Q65 ให้กับลูกค้า SME ที่ขายสินค้าอาหารเสริมทำงออนไลน์ ซึ่งมีการขยายตัว
ต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มรายได้ และ Utilize โรงงานของบริษัท ช่วยทำ ให้ประหยัดต้นทุน
การผลิต รวมทั้งเพิ่ม อัตรากำไร

เนื่องจากธุรกิจ OEM มี Net margin 30-35% ขณะที่ SCM มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 1-2 ตัว/ไตรมาส ผลักดันยอดขายและอัตรากำไร ส่วนรายได้จากต่างประเทศ ซึ่งมาจากการมีตัวแทนจำหน่ายในกลุ่มประเทศ ASEAN คาดว่าจะเพิ่มขึ้น หลังคลายล็อกดาวน์

นอกจากนั้น SCM ยังมีโอกาสปรับลดค่าคอมมิชชั่น ลงจากระดับเกือบ 50% เนื่องจากยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ที่ประมาณ 40% ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ขยายสู่ธุรกิจเช่าซื้อโดยต่อยอดจากฐานสมาชิก

บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อยของ SCM) จะเริ่มทำธุรกิจใหม่ 2Q65 ให้สินเชื่อประเภทเช่าซื้อ จำนำทะเบียนรถ และจำนองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ระยะแรกมีลูกค้าเป้าหมายคือ สมาชิกนักธุรกิจเครือข่ายของ SCM  โดยใช้พื้นที่สาขาของบริษัท  และระยะต่อไป จะขยายไปสู่บุคคลทั่วไป  เป็นการต่อยอดจากฐานสมาชิก ปัจจุบันที่มีอยู่  1.6 แสนราย  บริษัทเชื่อว่า เป็นการเพิ่มรายได้สนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว