STP เคาะราคาขาย IPO 18 บาท P/E 11.3 เท่า เปิดจอง 2,6-7 มิ.ย.

HoonSmart.com>>”สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 25.40 ล้านหุ้น  เข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 14 มิ.ย.นี้  เงินที่ระดมทุน 457.2 ล้านบาท ใช้รองรับลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม  360 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  97.2 ล้านบาท

บริษัทสหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (STP) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 25.40 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 18 บาท เปิดให้จองซื้อในวันที่ 2 และ 6-7 มิ.ย.นี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ โดยมี บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.กรุงไทย เอ๊กซ์สปริง บล.โกลเบล็ก บล.คิงฟอร์ด และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

ราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 18 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) ราว 11.3 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565) ซึ่งเท่ากับ 122.3 ล้านบาท เปรียบเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์ฯซึ่งมีค่าเฉลี่ย P/E อยู่ระหว่าง 18-19.4 เท่า

บริษัทจะจัดสรรหุ้น IPO  ให้กับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สัดส่วน 70% ผู้มีอุปการคุณ  สัดส่วน 15% ผู้ลงทุนสถาบัน 9.8% และกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน สัดส่วน 4.3%

สำหรับเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ รวม 457.2 ล้านบาทนำไปใช้รองรับการลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม จำนวน 360 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ  97.2 ล้านบาท

STP เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด โดยเป็นผู้ให้บริการตั้งแต่การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดทำเพลทที่มีคุณภาพสูง ด้วยการพิมพ์งานสูงสุด 12 สี และมีบริการหลังพิมพ์ต่าง ๆ เช่น การเคลือบยูวี การปั๊มฟอยล์ทอง การปั๊มฟอยล์เงิน การประกบลูกฟูก การไดคัท เป็นต้น