“ปตท.-บางจาก” ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล 1 บาท ยกเว้นดีเซลพรีเมียมขึ้น 2 บาท

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดลิตร 1 บาท ยกเว้นดีเซลพรีเมี่ยม ขึ้นลิตรละ 2 บาท ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 31 พ.ค.65

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station ลิตรละ 51.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 43.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 43.58 บาท
E20 ลิตรละ 42.74 บาท
E85 ลิตรละ 36.74 บาท
ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 44.36 บาท
ดีเซล ลิตรละ 32.94 บาท
ดีเซล B7 ลิตรละ 32.94 บาท
B20 ลิตรละ 32.94 บาท