ตลาดจับ 4 หุ้น 1 วอร์แรนต์ เข้าแคชบาลานซ์เริ่ม 30 พ.ค. 

HoonSmart.com>> อรินสิริ แลนด์,แม่-ลูกบางกอก เดค-คอน,ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส,เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น เข้าแคชบาลานซ์ เริ่ม 30 พ.ค.-17 มิ.ย.65

ตลาดหลักทรัพย์สั่งให้หุ้น บริษัท อรินสิริ แลนด์ ( ARIN ) บริษัท บางกอก เดค-คอน (BKD) ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบริษัท บางกอก เดค-คอน ครั้งที่ 2 ( BKD-W2 ) บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) และบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC)เข้าแคชบาลานซ์ นักลงทุนจะต้องวางเงินสดทั้ง 100% ก่อนสั่งซื้อ  เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.-17 มิ.ย. 2565