ส่งออกเม.ย.โต 10% ต่ำกว่าคาด 4 เดือนขยายตัว 13.7%

HoonSmart.com>>พาณิชย์ เผยส่งออกเดือนเม.ย.โต 10% จากตลาดคาดว่าจะขยายตัว 14.6% ส่วนนำเข้าโต 21.5% ขาดดุล 1,908.4 ล้านเหรียญฯ 

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยว่า การส่งออกไทยเดือนเม.ย. 2565 มีมูลค่า 23,521.4 ล้านเหรียญฯ ขยายตัว 10% จากตลาดคาด 14.6% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 25,429.8 ล้านเหรียญฯ ขยายตัว 21.5% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 1,908.4 ล้านเหรียญฯ

สำหรับการส่งออกช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.2565) มีมูลค่ารวม 97,122.8 ล้านเหรียญฯ ขยายตัว 13.7% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่ารวม 99,975.1 ล้านเหรียญฯ ขยายตัว 19.2% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 2,852.4 ล้านเหรียญฯ