ยอดติดเชื้อโควิดเพิ่ม 4,837 ราย ตาย 29 ราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยยอดติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 4,837 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 4 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,198 ราย เสียชีวิต 29 ราย ส่วนยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK จำนวน 6,380 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เปิดเผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 รวม 4,837 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 4,833 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,211,076 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ยอดหายป่วยกลับบ้าน 5,198 ราย หายป่วยสะสม 2,189,902 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 46,205 รายและเสียชีวิต 29 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 979 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 13.8

ส่วนยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK จำนวน 6,380 ราย