เมืองไทยประกันชีวิต มอบกรมธรรม์สนง.เขต 3 แห่ง

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) มอบกรมธรรม์ประกันภัย “100 (ไมโครอินชัวรันส์)” ในโครงการ “คุ้มครองอุ่นใจกับเมืองไทยประกันชีวิต” ให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด และเทศกิจของสำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตดินแดง และสำนักงานเขตปทุมวัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยมีณัฏฐพิชญ์ ระเห็จหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน (ที่ 1 จากขวา) เรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง (ที่ 2 จากขวา) และกมล ทิพยโสตถิ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตห้วยขวาง (ที่ 1 จากซ้าย) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้