EKH X สเปเชียลตี้ เนเชอรัล พัฒนาแอลกอฮอล์สำหรับเด็ก

“EKH” ผนึก “สเปเชียลตี้  เนเชอรัล  อินโนเวชั่น” พัฒนาสเปรย์แอลกอฮอล์ “EKH Kids” 

นพ. อำนาจ  เอื้ออารีมิตร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหาร บริษัท เอกชัยการแพทย์ ( EKH )  ถ่ายภาพร่วมกับ รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น (SNI) เนื่องในโอกาส ร่วมมือพัฒนาผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาด Food Grade “EKH Kids” (ชนิดไม่ต้องล้างออก) ซึ่งผลิตจากธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์โรงพยาบาลเอกชัย เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดด้านสุขอนามัย และวางจำหน่ายแล้ว  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้