ยอดติดเชื้อโควิดเพิ่ม 4,144 ราย ตาย 36 ราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยยอดติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 4,144 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 1 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,235 ราย เสียชีวิต 36 ราย ส่วนยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK จำนวน 2,785 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เปิดเผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 รวม 4,144 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 4,143 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,196,302 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ยอดหายป่วยกลับบ้าน 7,235 ราย หายป่วยสะสม 2,173,553 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 47,879 รายและเสียชีวิต 36 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,034 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 13

ส่วนยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK จำนวน 2,785 ราย