ลุ้น BJC-JMT-JMART เข้า SET50 ครึ่งหลังปี 65

HoonSmart.com>> “บล.ทิสโก้” คาดการณ์เบื้องต้น 3 หุ้น “BJC, JMT, JMART” มีลุ้นเข้าคำนวณดัชนี SET50 สำหรับงวดครึ่งปีหลังปี 65 เบียดหุ้น COM7, RATCH, STGT ตกชั้นไปอยู่ SET100 พร้อมเปิดโผ 10 หุ้น “BJC, THG, TIPH, SABUY, FORTH, AAV, NEX, ONEE, PSL, DCC” คาดเข้าคำนวณ SET100 Index มีผล 1 ก.ค.65 พร้อมยกสถิติหุ้นติดโผ Outperform ในช่วง 1-2 เดือนก่อนมีผลบังคับใช้จริง

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทิสโก้ คาดการณ์รายชื่อหุ้นเข้า-ออก SET50 / SET100 Index เบื้องต้น (ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 70% โดยใช้ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 13 พ.ค.2565) ที่จะใช้สำหรับการคำนวณในช่วงครึ่งปีหลัง มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 Index มี 3 ตัว คือ BJC, JMT, JMART (เรียงลำดับตามมูลค่าตลาดรวมจากมากไปหาน้อย เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ในการเข้า SET50 Index มากถึงน้อย) ซึ่งจะเข้ามาแทนหุ้น COM7, RATCH, STGT ที่คาดว่าจะตกชั้นไปอยู่ใน SET100 Index (เรียงลำดับตามมูลค่าตลาดรวมจากน้อยไปหามาก เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ในการออกจาก SET50 Index มากถึงน้อย)

อนึ่ง ในกรณีที่ BJC ไม่ได้รับคัดเลือกเข้า SET50 Index บล.ทิสโก้มอง BLA มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับคัดเลือกแทน

ส่วนหุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET100 Index มี 10 ตัว คือ BJC, THG, TIPH, SABUY, FORTH, AAV, NEX, ONEE, PSL, DCC (เรียงลำดับตามมูลค่าตลาดรวมจากมากไปหาน้อย เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ในการเข้า SET100 Index มากถึงน้อย) ซึ่งจะแทนหุ้น RS, MAJOR, TTA, SIRI, STEC, SYNEX, PTG, THANI, SUPER, BPP ที่ถูกปรับออกไป (เรียงลำดับตามมูลค่าตลาดรวมจากน้อยไปหามาก เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ในการออกจาก SET100 Index มากถึงน้อย)

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาความเคลื่อนไหวราคาหุ้นในอดีตนับตั้งแต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกปี 2552 เป็นต้นมา หุ้นที่เข้า SET50 Index มักมีราคาหุ้นปรับตัวในทิศทางที่ดีกว่าตลาด (Outperform) ในช่วง 1-2 เดือนล่วงหน้าก่อนมีผลบังคับใช้จริง ด้วยผลตอบแทนคาดหวังโดยเฉลี่ยประมาณ 7-8% และมีโอกาสทำกำไรสูงเกือบ 70%

อนึ่ง การคาดการณ์ดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยเราจะมีการออกบทวิเคราะห์คาดการณ์ครั้งสุดท้ายอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือน พ.ค. นี้ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อหุ้น SET50 / SET100 Index ชุดใหม่อย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือน มิ.ย. เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค.2565