BANPU ซื้อแหล่งก๊าซในสหรัฐฯ 2.5 หมื่นลบ. คาดแล้วเสร็จมิ.ย.นี้

HoonSmart.com>>”บ้านปู” ซื้อผลประโยชน์แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ในสหรัฐ ครอบคลุมถึงธุรกิจกลางน้ำ จากบริษัทย่อยของ Exxon Mobil ความเสี่ยงต่ำเพราะดำเนินการผลิตแล้ว  เพิ่มกำลังการผลิตรวมของธุรกิจก๊าซในสหรัฐของบ้านปูจากประมาณ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็น 900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน มีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ 1P จากปัจจุบันประมาณ 4.4 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต เป็นประมาณ 5.8 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต  

บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 18 พ.ค.2565 บริษัท BKV Corporation (BKV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บ้านปูถือหุ้นในสัดส่วน 96.12% ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อซื้อสัดส่วนผลประโยชน์ในแหล่งก๊าซธรรมชาติและครอบคลุมถึงธุรกิจกลางน้ำ (Midstream) บริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ในประเทศสหรัฐอเมริกา จากบริษัท XTO Energy, Inc. and Barnett Gathering LLC (XTO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Exxon Mobil Corporation โดยมีมูลค่าการลงทุนจำนวน 750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 25,125 ล้านบาท และมูลค่าผลประโยชน์แก่ผู้ขายในอนาคตโดยรวมไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิ.ย.2565 สำหรับเงินลงทุนมาจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ และการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน

สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่มีความเสี่ยงต่ำในการผลิต เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีความพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่ง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการผลิตเองรวมทั้งบริหารจัดการขั้นตอนการอัดก๊าซธรรมชาติครอบคลุมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่ตอบสนองความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สำคัญในบริเวณรัฐแถบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา  ซึ่งมีรายละเอียด 1. ครอบคลุมพื้นที่การผลิตก๊าซธรรมชาติประมาณ 160,000 เอเคอร์ในบริเวณใจกลางของแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ โดยมีผลประโยชน์ในหลุมผลิตคิดเป็น 93% ของจำนวนหลุมผลิตทั้งหมดมากกว่า 2,100 หลุม โดยเป็นผู้ดำเนินการผลิตเอง

2. เป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการอัดก๊าซธรรมชาติ บริหารจัดการระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ครอบคลุมระยะทาง 750 ไมล์ โดยมีสถานีอัดก๊าซธรรมชาติ (Gas Compressor stations) จำนวนมากกว่า 20 สถานี ซึ่งสามารถเข้าถึงตลาดที่มีความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สำคัญ โดยมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับไว้แล้ว รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้ง ก๊าซธรรมชาติ และ ก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL)

3. ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติคิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 225 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน มีอัตราการลดลงของการผลิตที่ต่ำ สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง

การลงทุนในครั้งนี้ทำให้กำลังการผลิตรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาของบ้านปูเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ประมาณ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็น 900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ 1P จากปัจจุบันประมาณ 4.4 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต เป็นประมาณ 5.8 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต โดยสามารถสร้างพลังร่วม (Synergy) กับแหล่งผลิตเดิมที่มีอยู่ และสร้างโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ เพื่อการเติบโตในระยะยาว

แหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งนี้ เป็นแหล่งที่ดำเนินการผลิตอยู่แล้ว เป็นพื้นที่ที่ BKV มีความคุ้นเคย มีอัตราการลดลงจากการผลิตที่ต่ำจึงมีความเสี่ยงต่ำลงด้วย อีกทั้งยังตั้งอยู่ในแหล่งที่มีความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สำคัญในบริเวณรัฐแถบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา สามารสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การดำเนินงาน (Value chain) และสร้างกระแสเงินสดได้ทันที และจะทำให้ BKV กลายเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) พร้อมทั้งการสร้างประโยชน์ร่วมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยีจากการดำเนินงานในแหล่งผลิตเดิมที่มีอยู่

การลงทุนในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบ้านปู ในการเร่งเดินหน้าเปลี่ยนผ่านธุรกิจ ขยายพอร์ตพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงาน ยกระดับ Antifragile ในทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือทุกความผันผวน รวมทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน