KKP โผล่ซื้อหุ้น BH 9% รวยทันที ผงาดถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 แซง BBL

HoonSmart.com>>”ธนาคารเกียรตินาคินภัทร” เปิดตัวซื้อหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์บิ๊กล็อตจาก”สาธิต วิทยากร” 71.9 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท ต้นทุน 151.50 บาท/หุ้น ราคาวิ่งขึ้นมาอยู่ที่ 172 บาท 4 วันฟันกำไรเฉียด 1,500 ล้านบาท แถมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 3 รองจากบริษัท กรุงเทพประกันภัย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ มากกว่าธนาคารกรุงเทพที่มีหุ้น 6.93%

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) รายงานก.ล.ต.ว่า วันที่ 9 พ.ค.2565 ได้หุ้นบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) มาจำนวน 9.0436% ล็อตแรกจำนวน 16.5 ล้านหุ้น สัดส่วน 2.0736% และล็อตที่สองจำนวน 55.47 ล้านหุ้น หรือ 6.97% รวมกับหุ้นที่มีอยู่เดิม 533,000 หุ้น ทำให้มีหุ้นทั้งสิ้น 72.5 ล้านหุ้น สัดส่วน 9.1107%

ในวันเดียวกัน นาย สาธิต วิทยากร ได้ขายหุ้นบิ๊กล็อตในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 71,947,100 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 151.50 บาท มูลค่าทั้งสิ้น 10,899.99 ล้านบาทคงเหลือจำนวน 66.79 ล้านหุ้น หรือ 8.3935% ทำให้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 3 ตกจากจากอันดับหนึ่ง

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ถือหุ้น BH สัดส่วน 9.1107% ทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลงไป  โดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย จากอันดับสองขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง สัดส่วน  13.43% อันดับสองคือ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ ถือ 9.28% ธนาคารเกียรตินาคินภัทรถืออันดับที่สาม  ตามด้วย  UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account ถือ 9.10%นาย สาธิต วิทยากร 8.39% และ ธนาคาร กรุงเทพ(BBL) ถือ 6.93%

ด้านราคาหุ้น BH ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง วันที่ 13 พ.ค.2565  ปิดที่ 172 บาท เพิ่มขึ้น 6 บาทหรือ +3.61%  เทียบกับต้นทุนของ KKP ที่ซื้อมาในราคาเฉลี่ย 151.50 บาท คาดว่าจะได้รับกำไรประมาณ 1,475 ล้านบาท