บลจ.ยูโอบีจัดสัมมนาออนไลน์ “อัพเดทตลาดอสังหาฯ โลก-โอกาสลงทุน” 12 พ.ค.นี้

HoonSmart.com>> บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จัดสัมมนาออนไลน์ UOBAM Live : Global Real Estate, New Core for the Inflation era วันที่ 12 พ.ค.65 เวลา 14.00 – 15.30 น. อัพเดทภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์โลก การฟื้นตัวและทิศทางหลัง Covid-19 พร้อมโอกาสลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาออนไลน์ UOBAM Live : Global Real Estate, New Core for the Inflation era ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น.

อัพเดทภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์โลก การฟื้นตัวและทิศทางหลัง Covid-19 โดยคุณสุพินท์ มีชูชีพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของโลก พร้อมรับฟังโอกาสการลงทุนและทางเลือกการลงทุนต่อจากนี้ โดย คุณยุทธพล ชุลีคร ผู้อำนวยการอาวุโส บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ดำเนินรายการโดย คุณเฟิร์น ศิรัถยา อิศรภักดี

สามารถลงทะเบียนโดย scan QR code หรือคลิก link ด้านล่าง
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZ0tf-qhpjMoGdIS7Y587iB3Hd_Ke_uLhyZR&data=05%7C01%7Ckulachat.cha%40uobgroup.com%7Cba266a4a251142ea398908da3185e8cb%7C7e586855d88243399a56032d0aa10991%7C0%7C0%7C637876748449628981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nKg%2FFxoZNrEs74XCLkNNgl5OuR28tyKjpDNsRJoEIIM%3D&reserved=0