ORI ปิดดีลซื้อโรงแรมไอบิส 3 แห่งจากกลุ่ม ERW มูลค่า 1,050 ลบ.

HoonSmart.com>> “ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” ส่ง “วัน ออริจิ้น ฮอสพิทัลลิตี้” บริษัทย่อย เข้าซื้อทรัพย์สิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโรงแรม 3 แห่ง “ไอบิส ภูเก็ต กะตะ-ไอบิส หัวหิน-ไอบิส สไตล์ กระบี่ อ่าวนาง” จากกลุ่ม “ดิ เอราวัณ กรุ๊ป” เสร็จสิ้น ชำระเงิน 1,050 ล้านบาท

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี (ORI) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทัลลิตี้ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERW) และ บริษัท เอราวัณ นาคา จํากัด ในวันที่ 28 ม.ค.2565 (สัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน) เพื่อซื้อทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โรงแรมจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ โรงแรมไอบิส หัวหิน และโรงแรม ไอบิส สไตล์ กระบี่ อ่าวนาง โดยมีราคาซื้อขายทรัพย์สิน 1,050 ล้านบาทนั้น

ขณะนี้เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินดังกล่าวน้้น ได้เกิดขึ้นครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้้น เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2565 บริษัทย่อยฯ จึงได้เข้าทําธุรกรรม ดังนี้ 1.ซื้อที่ดินจํานวน 7 แปลงสําหรับการประกอบกิจการโรงแรม Ibis ทั้ง 3 แห่ง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จาก บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป โดยบริษัทย่อยฯ ได้ชําระราคาซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.ซื้อที่ดินจํานวน 1 แปลงสําหรับโรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ ในส่วนที่บริษัท เอราวัณ นาคา จํากัด มีกรรมสิทธิ์ ในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม จาก บริษัท เอราวัณ นาคา จํากัด โดยบริษัทย่อยฯ ได้ชําระราคาซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ 3.ซื้อทรัพย์สินอื่น ๆ สําหรับการประกอบกิจการโรงแรม Ibis ทั้ง 3 แห่ง เช่น เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่ง และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น จาก บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป โดยบริษัทย่อยฯ ได้ชําระราคาซื้อขายเรียบร้อยแล้ว