KC ขนทรัพย์สิน “ที่ดิน-โครงการ” แก้ปัญหาสภาพคล่อง-หนี้สิน

KC ขนสินทรัพย์ ” ที่ดิน-โครงการ” ออกประมูลขาย แก้ปัญหาสภาพคล่อง-ภาระหนี้

นายสันติ ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ ( KC ) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้ขายดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีการประมูลและโฆษณา ทางสื่อสิ่งพิมพ์เป็นเวลา 30 วัน วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินใข้เป็นทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง และแก้ไขปัญหาทางการเงิน ประกอบด้วย

1. ที่ดินบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ดิน 10 ไร่เศษ ราคาขายไม่ต่ำกว่า 32 ล้านบาท

2. โครงการ เค.ซี.กรีนคาแนล หนองจอก ราคาขายไม่ต่ำกว่า 110 ล้านบาท และ 3 โครงการ เค.ซี.พาร์ควิลล์ บางนา-เทพารักษ์ โซนบี ราคาขายไม่ต่ำก่า 160 ล้านบาท