เงินลงทุน “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” เติบโตท่ามกลางโควิด-19

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะส่งผลต่อจำนวนสมาชิก PVD ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 เหลือ 2.87 ล้านคน แต่ยังมีพัฒนาการของ PVD ที่น่าสนใจ และมีการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนมากขึ้นแตะ 1.34 ล้านล้านบาท สัดส่วนลงทุนในตราสารทุนเติบโตสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 24.8%

ศึกษารายละเอียดการดำเนินงานของ PVD ฉบับเต็ม ได้ที่ https://zhort.link/GjX

ติดตามข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ PVD ได้ที่ www.ThaiPVD.com